Evropski projekat RECAP stvara inovativnu platformu da olakša sprovođenje zahteva Zajedničke Poljoprivredne Politike Evropske Unije

Evropski projekat RECAP stvara inovativnu platformu da olakša sprovođenje zahteva Zajedničke Poljoprivredne Politike Evropske Unije

PeRsonalizovani javni sErvisi za podršku uvođenja CAP (Zajednička Poljoprivredna Politika Evropske Unije)
Solun, Maj 2016. Konzorcijum koji se sastoji od 12 partnera iz šest Evropskih zemalja je započeo projekat da razvije software platformu na osnovu ˝cloud” tehnologjie (Software as a Service, SaaS) koja će poboljšati efikasnost i transparentnost u sprovođenju Zajedničke Poljoprivredne Politike Evropske Unije, takozvani ˝CAP˝. RECAP se finansira iz EU programa podrške e-upravi (ICT-enabled open government) do Oktobra 2018.

Održiva poljoprivreda štiti životnu sredinu i ublažava proces klimatskih promena. Pravni okvir EU za integraciju ekološke zaštite u CAP-u je ˝Cross Compliance” sema. EU poljoprivrednici će poštovati “Cross Complience” pravila, pravne standarde i obaveze u cilju dobijanja subvencija, ali još je važnije da “Cross Complience” podiže njihovu svest i da pomaže poljoprivredi u EU da odgovori na očekivanja društva. U protivnom može doći da smanjenja ili čak ukidanja subvebcija.

Međutim, sprovođenje cross-compliance-a je povezano sa mnogim teškoćama kako za poljoprivrednike tako i za nadležne javne službe. S jedne strane troškovi javnih službi su izuzetno visoki zbog potrebe provera na licu mesta. Sa druge strane, poljoprivrednici se součavaju sa različitim teškoćama u upoznavanju sa primenjivim propisima i takođe sa visokom cenom sprovođenje cross-compliance-a.

Projekat RECAP ima za cilj da razvije bolju kontrolu CAP propisa i dodatno olakša provere na licu mesta. RECAP nudi poljoprivrednicima pomoć kako be mogli da ispoštuju propise CAP-a, pružajući im pojedinačnu informaciju u cilju objašnjenje složenih propisa i izbegavanja mogučih prekršaja. RECAP će dozvoliti poljoprivrednim savetnicima pristup podacima koj skuplja RECAP, strogo vodeći računa o zaštiti ličnih podataka korisnika, i mogućnost da razvijaju sobstvene usluge korisćenjem elektronskih programa (design tools), biblioteke podataka i komuniciranja sa bazom podataka na osnovu slobodnog pristupa. Sveupukni cilj projekta je da razvije i isproba platformu za dostavu javnih usluga koja će omogučiti bolje uvođenje ekoloških propisa CAP-a, namenjeno Upravama za Agrarna Plaćanja, poljoprivrednim savetnicima i samim poljoprivrednicima.

RECAP software će biti baziran na osnovu cloud “Software as a Service” (SaaS) i imaće za zadatak da:

  • Skuplja satelitske podatke od dostupnih izvora,
  • Skuplja podatke preko mobilnih uređaja poljoprivrednika,
  • Skuplja informacije iz civilnih izvora firmi koje poseduju satelitske podatake.

Projektni konzorcijum se sastoji od sledećih firmi i agencija za agrarna plaćanja:
Draxis Environmental S.A. (Grčka), Instituto Navarro de Technologias e Infraestructuras Agroalimentarias SA (Španija), OPEKEPE (Grčka), National Paying Agency (Litvanija), Viesoji Istaiga Lietuvos Zemes Ukio Konsultavimo Tarnyba (Litvanija), Strutt & Parker LLP (Velika Britanija), InoSens doo Novi Sad (Srbija), University of Reading (Velika Britanija), Nacionalna Obzervatorija Atine (Grčka), Iniciativas Innovadoras Sal (Španija), ETAM S.A. (Grčka) i CREVIS SPRL (Belgija).

Tags:
, , ,