Konzorcijum koji se sastoji od 12 partnera iz šest Evropskih zemalja je započeo projekat da razvije software platformu na osnovu ˝cloud” tehnologjie (Software as a Service, SaaS) koja će poboljšati efikasnost i transparentnost u sprovođenju Zajedničke Poljoprivredne Politike Evropske Unije, takozvani ˝CAP˝. RECAP se finansira iz EU programa podrške e-upravi (ICT-enabled open government) do oktobra 2018.

Održiva poljoprivreda štiti životnu sredinu i ublažava proces klimatskih promena. Pravni okvir EU za integraciju ekološke zaštite u CAP-u je ˝Cross Compliance” sema. EU poljoprivrednici će poštovati “Cross Complience” pravila, pravne standarde i obaveze u cilju dobijanja subvencija, ali još je važnije da “Cross Complience” podiže njihovu svest i da pomaže poljoprivredi u EU da odgovori na očekivanja društva. U protivnom može doći da smanjenja ili čak ukidanja subvebcija.

Međutim, sprovođenje cross-compliance-a je povezano sa mnogim teškoćama kako za poljoprivrednike tako i za nadležne javne službe. S jedne strane troškovi javnih službi su izuzetno visoki zbog potrebe provera na licu mesta. Sa druge strane, poljoprivrednici se součavaju sa različitim teškoćama u upoznavanju sa primenjivim propisima i takođe sa visokom cenom sprovođenje cross-compliance-a.

Projekat RECAP ima za cilj da razvije bolju kontrolu CAP propisa i dodatno olakša provere na licu mesta. RECAP poljoprivredne politike nude poljoprivrednicima pomoć kako be mogli da ispoštuju propise CAP-a, pružajući im pojedinačnu informaciju u cilju objašnjenje složenih propisa i izbegavanja mogučih prekršaja. RECAP će dozvoliti poljoprivrednim savetnicima pristup podacima koj skuplja RECAP, strogo vodeći računa o zaštiti ličnih podataka korisnika, i mogućnost da razvijaju sobstvene usluge korisćenjem elektronskih programa (design tools), biblioteke podataka i komuniciranja sa bazom podataka na osnovu slobodnog pristupa. Sveupukni cilj projekta je da razvije i isproba platformu za dostavu javnih usluga koja će omogučiti bolje uvođenje ekoloških propisa CAP-a, namenjeno Upravama za Agrarna Plaćanja, poljoprivrednim savetnicima i samim poljoprivrednicima.

RECAP software će biti baziran na osnovu cloud “Software as a Service” (SaaS) i imaće za zadatak da:

  • Skuplja satelitske podatke od dostupnih izvora,
  • Skuplja podatke preko mobilnih uređaja poljoprivrednika,
  • Skuplja informacije iz civilnih izvora firmi koje poseduju satelitske podatake.

Projektni konzorcijum se sastoji od sledećih firmi i agencija za agrarna plaćanja:

Draxis Environmental S.A. (Grčka), Instituto Navarro de Technologias e Infraestructuras Agroalimentarias SA (Španija), OPEKEPE (Grčka), National Paying Agency (Litvanija), Viesoji Istaiga Lietuvos Zemes Ukio Konsultavimo Tarnyba (Litvanija), Strutt & Parker LLP (Velika Britanija), InoSens doo Novi Sad (Srbija), University of Reading (Velika Britanija), Nacionalna Obzervatorija Atine (Grčka), Iniciativas Innovadoras Sal (Španija), ETAM S.A. (Grčka) i CREVIS SPRL (Belgija).

Tags: