Spojivši 80 učesnika iz više od 10 zemalja, Geo Cradle radionca je u fokus stavila pružanje praktičnih saveta od strane lidera na geoinformatičkom tržištu.

Novi Sad, 14 – 15 Jul 2016 Regionalna radionica “Unapređenje poslovanja preduzeća u sektoru za posmatranje Zemlje i njihovog učešća na tržištu“ održana je između 14. i 15. jula u Novom Sadu, u Srbiji. Događaj je organizovan pod okriljem projekta GEO-CRADLE, a koji se finansira u okviru programa Horizont 2020 Evropske unije. Domaćin radionice bio je novosadski InoSens, uz podršku organizacije Eurisy, te Nacionalne opservatorije u Atini, kao i Evropske komisije.

Događaj je spojio ključne aktere iz javnog sektora, te akademskih ustanova, kao i inovativnih malih i srednjih preduzeća kako bi se razmotrili izazovi, prilike, te novi pristupi na regionalnom geoinformatičkom tržištu.

DVA DANA ZA UOČAVANJE IZAZOVA, PRILIKA I INOVATIVNIH PRISTUPA NA TRŽIŠTU ZA POSMATRANJE ZEMLJE

Tokom prethodne decenije, posmatranje Zemlje pokazalo se kao disciplina neophodna u borbi sa globalnim izazovima, a među kojima se izdvajaju upravljanje ograničenim resursima, nadgledanje životne sredine, kao i predviđanje klimatskih promena, te adekvatno odgovaranje na njih.

Imajući ovo u vidu, tokom prvog dana radionice istražene su uspešne priče iz regiona, ali i sfere koje bi trebalo unaprediti kada je u pitanju pružanje geoinformatičkih usluga na Balkanu. Dalje, radionica je pružila organizacijama na tržištu za posmatranje Zemlje uvid u trenutne kapacitete i potrebe krajnjih korisnika, kao i priliku za razmotranje budućih mogućnosti. Između ostalog, radionica je imala za cilj i da malim i srednjim preduzećima, kao i startapima predstavi potencijal koji leži u okviru ovog tržišta.

GEO-CRADLE radionica održana u Novom Sadu ponudila je učesnicima jedinstvenu priliku za učešće u sesijama koje su bile od naročitog značaja za zainteresovane strane iz regiona, a izdvajaju se primeri dobre prakse i mogućnosti za finansiranje koje nudi EU.

Naredni dan bio je posvećen sesiji GEO CRADLE projektnog konzorcijuma, a koja je bila zatvorenog tipa. Međunarodni stručnjaci i projektni partneri podelili su svoja iskustva i razmotrili mogućnosti za učvršćivanje saradnje na regionalnom i evropskom nivou.

DOGAĐAJ JE OMOGUĆIO UMREŽAVANJE IZMEĐU KLJUČNIH AKTERA IZ RAZLIČITIH BALKANSKIH ZEMALJA NA TRŽIŠTU ZA POSMATRANJE ZEMLJE

Ovo je prvi put da na Balkanu vidim ovako nešto, a događaj još više dobija na važnosti ukoliko se ima na umu da je zajednica koja stvara i radi u okviru ovog tržišta krajnje fragmentisana. Ipak, zajednički cilj jeste razvijanje praktičnih geo usluga sa stvarnim značajem, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Ono što je ponajviše doprinelo tome da događaj bude plodan, jesu različite perspektive koje smo uneli u diskusije, a koje se ujedno nadopunjuju, bilo sa stanovišta akademskih i istraživačkih organizacija, ili kao mala i srednja preduzeća. Prepoznao sam da su se iz ovog događaja izrodile prilike za dugoročnu, korisnu saradnju.

O GEO-CRADLE PROJEKTU

Finansiran pod okvirom Horizont 2020, GEO-CRADLE okuplja ključne aktere sa područja Balkana, Severne Afrike, te Srednjeg Istoka, kao i celokupan lanac vrednosti na geoinformatičkom tržištu.

GEO-CRADLE finansira se od strane Horizont 2020 programa EU za istraživanje i inovacije pod ugovorom broj 690133.

Tags: