Uvodni sastanak novog projekta finansiranog u okviru EU Horizont 2020 programa, GEO-CRADLE, kojim rukovodi Nacionalna opservatorija u Atini (NOA), održan je u istorijskom centru grada. Dvodnevni skup, koji je...