Uvodni sastanak novog projekta finansiranog u okviru EU Horizont 2020 programa, GEO-CRADLE, kojim rukovodi Nacionalna opservatorija u Atini (NOA), održan je u istorijskom centru grada.

Dvodnevni skup, koji je istovremeno bio zvanični uvodni sastanak i prva regionalna radionica, održan je u Jonskom Centru u Atini. Skupu je prisustvovalo 85 učesnika iz Severne Afrike, Bliskog Istoka i Balkana, uključujući članove GEO-CRADLE konzorcijuma, službenike Evropske komisije i GEO sekretarijata, i druge zainteresovane organizacije/institucije iz regiona.

GEO-CRADLE konzorcijum okuplja istaknute istraživačke i nadležne državne institucije, specijalizovana mala i srednja preduzeća, i vodeća međunarodna udruženja, povezujući širok spektar stručnjaka za monitoring životne sredine primenom različitih tehnologija (daljinska osmatranja, in-situ merenja, korišćenje savremenih modela) u oblastima klimatskih promena, bezbednosti hrane, pristupa sirovinama i energetike. Kao što je koordinator projekta dr Haris Kontoes, direktor Nacionalne ospervatorije u Atini, istakao u svom uvodnom govoru, partneri u projektu udružuju snage sa ciljem uspostavljanja multi-regionalne mreže koja će:

    • podržati efikasnu integraciju postojećih EO kapaciteta (satelitskih/avionskih/in-situ mreža osmatranja, veština modeliranja i korišćenja podataka, i iskustava iz prethodnih projekata),
    • obezbediti podršku za angažovanje svih zainteresovanih strana (naučnika, pružalaca usluga i podataka, krajnjih korisnika, vladinih organizacija i donosilaca odluka),
    • promovisati, kroz namenske studije izvodljivosti, značaj primene konkretnih EO usluga i podataka u skladu sa regionalnim potrebama, u četiri prioritetne oblasti: adaptaciji na klimatske promene, poboljšanju bezbednosti hrane, pristupu sirovinama i energetici,
    • doprineti unapređenju sprovođenja GEO, GEOSS i Copernicus inicijativa u regionu.

U ovom kontekstu, GEO-CRADLE će uspostaviti regionalnu „sve na jednom mestu“ centralnu bazu podataka, koja će olakšati pristup i razmenu geo-prostornih podataka prikupljenih putem satelita i monitoring mreža na tlu. Pored toga, GEO-CRADLE portal će imati ulogu posrednika između naučnika i različitih pružalaca podataka, omogućavajući zainteresovanim stranama da na jedinstvenom mestu identifikuju postojeće podatke, veštine, nedostatke i komplementarnosti neophodne za razvoj saradnje i tržišnih mogućnosti, u skladu sa prioritetima u regionu. Na ovaj način GEO-CRADLE nastoji da ubrza dalje unapređenje i prilagođavanje informacija i usluga Copernicus programa u regionu, istvremeno utičući na intergraciju EO kapaciteta u Severnoj Africi, na Balkanu i Bliskom Istoku u GEOSS – Globalni sistem sistema za osmatranje Zemlje.

U uvodnom govoru gospođe Gaelle Le Bouler, službenice za projekte Evropske komisije (predstavnica Izvršne agencije za mala i srednja preduzeća – EASME), naglašeno je „da bi projekat mogao da odgovori na potrebe realnog tržišta, ključna je integracija svih korisnika u projektu“. S tim ciljem, u okviru projektnih aktivnosti, započeto je opsežno mapiranje regionalnih EO kapaciteta u četiri tematske oblasti (klimatske promene, bezbednost hrane, pristup sirovinama i energetika) i temeljna analiza potreba odgovarajućih krajnjih korisnika.

Da bi projekat mogao da odgovori na potrebe realnog tržišta, ključna je integracija svih korisnika u projektu, gđa. Gaelle Le Bouler (EASME).

Stoga, GEO-CRADLE upućuje poziv svim zainteresovanim stranama u regionu da se uključe u aktivnosti u okviru projekta učestovovanjem u istraživanjima koja će biti sprovođena od početka aprila. Svrha ovih istraživanja je izrada sveobuhvatnog pregleda EO prilika u regionu, kao i identifikacija regionalnih nedostataka i izazova. Istraživanja će se sastojati od razgovora sa ovlašćenim istraživačem i popunjavanja upitnika koji će uskoro (u aprilu 2016. godine) biti dostupni na veb sajtu projekta. Ova istraživanja, uključujući i četiri studije izvodljivosti u navedenim tematskim oblastima, će EO kompanijama i malim i srednjim preduzećima u regionu olakšati korišćenje EO podataka i usluga, sa ciljem poboljšanja tržišnih mogućnosti, a krajnjim korisnicima omogućiti informisano odlučivanje. Organizacije iz Severne Afrike, Bliskog Istoka i Balkana, bilo iz javnog ili privatnog sektora, koje su krajnji korisnici ili pružaoci usluga, moći će popunjavanjem upitnika da izraze sopstvene potrebe za informacijama, obaveste širi auditorijum o svojoj stručnosti i kapacitetima, i postaće deo regionalne mreže institucija/preduzeća koja će nastojati da primeni GEO, GEOSS i Copernicus inicijative u tri regiona u kojima se projekat sprovodi.

Tags: